Egy zűrzavaros elme, egy sarokba szorított, elkeseredetten vagdalkózó ember torz világképét bemutató, határtalan önzéssel átitatott levelet írt – sajnos németre és angolra is lefordítva – Orbán Viktor a világnak, mintegy segélykiáltás gyanánt: jaj, elveszíthetem a hatalmam, de nem hagyom, legyen is az ára bármi, kelljen is érte akármit hazudni, csalni, lopni.

„Sokan úgy vélik, egy ország miniszterelnökének nem szabad vitatkoznia Soros Györggyel. Érvük szerint Soros egy gazdasági bűnöző, mert pénzét spekulációval, embermilliók tönkretételével, sőt egész nemzetgazdaságok megzsarolásával szerezte. Ahogy a kormányok nem tárgyalhatnak terroristákkal, úgy miniszterelnökök sem vitatkozhatnak gazdasági bűnözőkkel.”

Írja ezt Orbán Viktor Soros György levelére válaszul. Az az Orbán Viktor, aki maga egy gazdasági bűnöző, aki a vagyonát az állami vagyon kisajátításával, korrupcióval, egészen egyszerűen lopással szerezte, és gyarapítja nap mint nap, embermilliókat és egy egész nemzetgazdaságot, nevezetesen a magyar nemzetgazdaságot téve tönkre.

Ahogy – írja Orbán – kormányok nem tárgyalhatnak terroristákkal, úgy miniszterelnökök sem vitatkozhatnak gazdasági bűnözőkkel. Arról nem is beszélve – de ezt már én teszem hozzá –, hogy még kevésbé lehetne a kormányfő maga gazdasági bűnöző.

Míg az Orbán által gazdasági bűnözőnek titulált Soros György soha nem fog bíróság elé állni, mert semmi törvénybe ütközőt nem követett el, amikor a piacgazdaság törvényeivel és lehetőségeivel élve spekulált a nemzetközi pénzpiacon több ezer hozzá hasonló spekulánssal együtt, csak náluk jobban és szerencsésebben, addig Orbán Viktor – egy egész nemzet, de egy egész kontinens reménye szerint – a börtönben fog megrohadni azért, amit politikusként az országa, a nemzete, az európai kontinens ellen elkövetett, miközben arra is volt érkezése, hogy dugig tömje a saját és családtagjai, barátai, vazallusai és talpnyalói zsebét a köz pénzével.

Orbán válaszlevele a továbbiakban hemzseg a primitív és minden valóságtartalmat nélkülöző – mondjuk ki nyíltan – baromságoktól, olyan intellektuális mélységeket tárva fel, amit minden értelmes magyar és európai ember rémült megütközéssel fogadhat csak. Mi magyarok helyette is szégyelljük magunkat. Különösen azok után, hogy az elmeháborodott jegyeit mutató magyar kormányfő esztelen irományát büszkén két világnyelven, angolul és németül is közzétette.

Minek nevezzük az ilyen tirádákat, hogy: „Európa erejét a történelem folyamán mindig is a nemzetek adták. Az európai nemzetek bár különböző eredetűek, hitünk közös gyökerei összekötötték őket. A zsidó-keresztény hagyományokon nyugvó európai családmodell a közösségeink alapját jelentette. A keresztény szabadság volt az, ami biztosította a gondolkodás, a kultúra szabadságát, és jótékony versenyt teremtett Európa nemzetei között.”

Európa nemzeteit olyannyira kötötte össze az a bizonyos hit, hogy alig fejeztek be egy kontinentális méretű, vagy csak nemzetek között indított háborút, túlnyomó részt vallásháborút, máris hozzákezdtek egy másikhoz. Olyannyira kötötte össze a nemzeteket az a bizonyos közös hit, hogy két világháborút indítottak bizonyos európai nemzetek más európai nemzetek ellen, elsősorban keresztény nemzetek keresztény nemzetek ellen, és annak ellenére, hogy a családmodelljük azonos volt, milliószámra mészárolták le egymás gyermekeit, asszonyait és lányait, nem beszélve a férfiakról. Ezt nevezi a magyar kormányfő – gondolom – „jótékony versenynek”.

Az a bizonyos keresztény szabadság, ami biztosította a gondolkodás és a kultúra szabadságát, nyilván egészen véletlenül vezetett a francia forradalomhoz, amely pont ezt a bizonyos keresztény (nem létező) gondolatszabadságot váltotta fel, egyáltalán nem keresztény gyökerekre támaszkodva. Azok után hogy mindenki máglyán végezte évszázadokon keresztül a keresztény szabadság jegyében, aki másképpen gondolkodott, mint az uralkodó egyház akkor, és Orbán Viktor ma.

Az európai zsidó-keresztény kultúra pedig egészen napjainkig úgy virágozhatott a kontinensen a 20. századig bezárólag, hogy azt a bizonyos zsidó kultúrát senki el nem ismerte, és magát a zsidóságot szinte mindenütt Európában másodosztályú polgárként kezelték, ha egyáltalán emberszámba vették.

Nem árt, ha egy kormányfőnek, egy ország vezetőjének van képe a világról úgy általában, de jobb, ha azt megtartja magának, ha az olyan primitív, a valósággal olyan mértékben köszönő viszonyban sem álló lózungok gyűjteménye, mint amivel Orbán több világnyelven sem szégyellt előrukkolni.

Az iromány egy zavarodott, de rafinált elme haszonelvű szüleménye, aminek köze nincs semmihez, amit a mai európai embernek az elmúlt századokról tudnia kellene, vagy amilyen következtetéseket a múltból levonnia érdemes lenne. Orbán legújabb megdöbbentő agymenése nem fog visszhang nélkül maradni, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy sokan, akik elolvassák – teljes joggal – elmeszakorvos után fognak kiáltani.

Hogyan lehet másképpen értelmezni a következő sorokat: „Az Európai Unió államaira ma a legnagyobb veszélyt a globális nyílt társadalmat hirdető, a nemzeti kereteket felszámolni akaró Soros-hálózat jelenti. A network céljai nyilvánvalóak: a migráció felgyorsításával kevert etnikumú, multikulturális, nyílt társadalmakat létrehozni, a nemzeti döntéshozatalt lebontani és azt a globális elit kezébe adni.”

A nyílt társadalmat nem Soros, hanem az Európai Unió hirdeti, nem olyan régen még Magyarország egyetértésével. A „nemzeti kereteket” senki nem felszámolni akarja, hanem társadalmi, gazdasági és politika, kulturális, szociális szinten is egy magasabb színvonalra akarja emelni Európa népeinek létezési formáját, mégpedig függetlenül attól, hogy az egyes emberek mely ország polgárai, ami – számunkra – pont azt jelentené, hogy minden téren közelebb kerülhetnénk a legmagasabb színvonalon élő európai nemzetekhez, államokhoz.

A levélben előre haladva egyre világosabb, hogy mi is fáj annyira Orbán Viktornak. Mi az, ami annyira kihozza a sodrából. Íme: „Számos magas rangú uniós bürokrata Soros György hálózatával közösen egy egységes birodalom létrehozásán dolgozik. Ki akarnak építeni egy olyan intézményrendszert, mely a nyílt társadalom égisze alatt egységes gondolkodást, egységes kultúrát, egységes társadalmi modellt akar rákényszeríteni Európa szabad és független nemzeteire. Elvéve azt a jogot, hogy minden nép saját maga dönthessen saját sorsáról.”

Azért itt nagyon kilóg a lóláb. Nem arról ír Orbán, hogy az a bizonyos „egységes társadalmi modell, egységes gondolkodás, egységes kultúra” miben rosszabb a magyartól, a lengyeltől, vagy a franciától, mert őt igazán az irritálja, hogy nem az általa Magyarországnak kigondolt gazdasági-társadalmi modell, gondolkodási normák, és az illiberális egypártrendszer válik Európában és marad Magyarországon a norma, pedig erre lenne szüksége, hogy fenntarthassa korlátlan hatalmát a magyar emberek fölött.

Orbán annak lehetőségét látja veszélyben, hogy minden belső és főleg külső kontroll nélkül lophassa el a magyar emberek közös vagyonát a nemzeti nagytőkének nevezett bűntársaival együtt. Hogy azt tehessen, a maga uralta parlamentben futószalagon gyártott törvények alapján, a saját bíróságának jogalkalmazásával, a saját rendőrsége és katonasága védelmében, amit csak akar, pontosabban azt, amitől maga és családja, valamint a kiválasztottak még gazdagabbak, személyes hatalma a mainál is korlátlanabb legyen.

Mindenki Orbán ellensége, aki ebben akadályozza, főleg az Európai Unió, az Európai Parlament és az európai intézmények, amelyek a jogaikban már most végzetesen korlátozott magyar emberek helyett számonkérik rajta a jogállamiságot. Ezeket az intézményeket igyekszik Orbán a migráció híveinek kikiáltani, a magyar embereket a bevándorlókkal, a háborús menekültekkel riogatni, úgy állítani be, mintha Európa vezetői Soros György parancsára a nemzetállamok nemzeti jellegét akarnák felszámolni a migráció erőltetésével.

A valóság ezzel szemben az – tetszik is ez a magyaroknak vagy nem –, hogy már ma sem létezhetne Európa migráció nélkül, 20-30 év múlva pedig gyakorlatilag a gazdaság és társadalmi stagnálás vár a kontinensre egy ellenőrzött, szervezett és az integrációhoz vezető migráció nélkül. Migráció már 2015 előtt is volt, bár Orbán számára akkor kezdődik az időszámítás. A jövőben is lesz, Európa nem multikulturális lesz, hanem már most is az.

Hogy mást ne mondjak: a legjelentősebb migráció az Európai Unión belül valósul meg. A fő irány keletről nyugatra. A lengyelek, románok, magyarok, a dél-európai népek, szerbek, horvátok, macedónok, oroszok, de a kontinensen kívüli népek, szírek, afgánok, pakisztániak, afrikaiak százezrei költöztek főleg Nyugat-Európa nagyvárosaiba, és nagy részük sikeresen integrálódott az elmúlt évtizedekben.

Elég csak a nyugat-európai nemzeti futball válogatottak összetételét nézni. (A magyar válogatottat az Ausztriába migrált, a Salzburg csapatában játszó Szoboszlai Dominik és a guadeloupe-i  származású, párizsi születésű, hazájának Franciaországot tartó, de otthon magát Magyarországon érző magyar állampolgár, Loïc Nego lőtte ki az Európa Bajnokságra. Miről is beszélünk?)

Orbánnak nem a magyar identitás elvesztése fáj, hanem attól tart, hogy az Európai Unió és a nyugati világ társadalmi, politikai modelljével össze nem egyeztethetővé torzított magyar politikai rendszer megváltoztatására, a demokratikus intézmények, a fékek és ellensúlyok, a sajtószabadság, a jogállamiság helyreállítására kényszerítik, ami számára egyenlő lenne a hatalom elvesztésével, a börtönnel. Ezért semmilyen csúsztatástól, a legormótlanabb hazugságtól, választási csalástól, végül majd az erőszaktól sem riad vissza.

Orbán Viktor folytatni akarja már most is felmérhetetlen, strómanoknál pihentetett vagyonának gyarapítását, amihez szüksége van a hatalomra. Mivel mindeközben nemcsak a magyar emberek javait dézsmálja, de az EU-tól, vagyis az európai adófizetőktől kapott pénzekre is rájár, borítékolható, hogy konfliktusa Brüsszellel és az EU nettó befizető országaival tovább fog mélyülni, ami egyébként az uniós pénzek kifizetésének és a jogállamiság betartásának összekapcsolásával máris a csúcspontjához közelít.

A kenyértörésre eddig csak a nyugati országok opportunizmusa, magyarországi gazdasági érdekeltségeik miatt nem került sor, de ez csak idő kérdése. A folyamatot fel fogja gyorsítani, hogy Orbán vélt szövetségesei, a nyugat-európai neonáci és neofasiszta, szélsőjobboldali pártok néhány évvel ezelőtti előretörése megtorpant, sehol nem jutottak kormányzati pozícióba, ahol ott voltak (pl. Ausztria, Olaszország) a kormányzásból kiszorultak.

Törökország és Oroszország, Erdogan és Putyin, Orbán személyes barátainak pozíciói is meggyengültek. Mindkét ország komoly gazdasági nehézségekkel küzd, amiért a nyugati gazdasági szankciók mellett fejetlen terjeszkedési politikájuk és a hazai támogatottságuk gyengülése áll. A végső csapást Orbán nemzetközi ámokfutására az amerikai elnökválasztás mérte, amelynek következtében az Egyesül Államok visszatér a világ politikai színpadára, Európába, a NATO-ba, és Magyarországra is.

Orbán ideje lejárt. Lassan – a retorika agresszívebbé válásával együtt – az orbáni udvartartás hozzákezd a lopott holmi elrejtéséhez, az összeharácsolt vagyon biztonságba helyezéséhez, a menekülési útvonalak megtervezéséhez, a korábban játszott politikai szerep retusálásához. Egyesek még látványosan kritikus hangot is meg fognak hamarosan ütni.

Ez azonban senkit ne tévesszen meg. Magyarország akkor lehet csak ismét normális ország, európai állam, polgárai akkor élhetnek ismét vagyon és jogbiztonságban, ha végleg és következetesen leszámolnak Orbán Viktorral, a családjával, minden vazallusával, az orbáni kleptokrácia valamennyi haszonélvezőjével. De nemcsak Orbánnal és csapatával kell szakítani, hanem az általuk képviselt értékrenddel és felfogással is, ami legalább olyan nehéz és fájdalmas lesz, mint Orbántól visszavenni az országot és az ellopott javainkat.

Zsebesi Zsolt

Orbán írásba adta, hogy elmeháborodott” bejegyzéshez 5 hozzászólás

 1. Örömmel töltött el az írás , mert összefoglaló, és igen széles látókörű volt. Szerintem jól elemezte a Soros írást, és a rá adott választ. Talán az volt a legjobb mondata: Orbán írásban adta, hogy elmeháborodott. Erről már pszichológusok is-korábban- véleményt mondtak.
  Azt azért megemlíteném, hogy Orbán Viktorral kapcsolatos EU-s vezetői magatartást nem értem. Ők is tudják mit tesz, tudják, hogy az általuk küldött pénznek igen kis része jut el az állampolgárokhoz, tudják, hogy a sajtót, hogyan kezeli, a kultúrát hogyan kezeli, tudják, hogy a politikai nézeteit hogyan váltogatja(a liberális internacionálé alelnök posztjától a majdnem fasiszta szélsőjobbra átalakulásig) a személyes EU vezetők sértegetéséig, még kiplakátolva is(Junkers-Soros óriásplakát), vagy a migráns úniós határozat ellenzésével, miközben 1600 migránst letelepített Magyarországon, amiről -természetesen- nem számolt be, amikor a vélemény körleveleket kiküldte a lakosságnak, érthetetlen az is, hogy a 2018-as választásra még megfigyelőt sem küldött(EBES), ezzel is támogatva a csalás lehetőségét, jóváhagyta a PAKS II-t, amire semmi szüksége az országnak, sem a hitelre, sem az energiára, nem vitatkozott a szélenergia felhasználásának tiltására, de ha ezen még tovább is lépnénk, akkor a bíróságok felülvizsgálatát is úgy végezte, hogy nem azokat hallgatta meg, akiknek tapasztalatuk volt, hanem a hivatalos szerveket, a miniszterelnök vejénél tartott házkutatás eredményéről eddig semmit nem közöltek, …..és még legalább 20 olyat tudnék felsorolni, ami nem azt bizonyítja, hogy Orbán Viktor “fekete bárány” az EU vezetésének, hanem pont az ellenkezőjét.
  Szívesen írnék arról- nem újságíróként, hanem szenvedő fél ként,(dokumentálva) hogy mit is jelent az EU vezetésének a jogállamiság hangoztatása,, mint a kapcsolati korrupció egyik fajtája, mert van még két másik is: a politikai, és a vagyoni,- aminek szintén-ugyan megfoghatatlanul-de részesei.
  Köszönöm, ha elolvasta

  Kedvelik 1 személy

 2. Ha napjainkban egy balos kormánya lenne Magyarországnak, valószínűleg őket bírálnám . De nem mindegy , hogy a mindenkori hatalomhoz dörzsölődött “TYÚKTOLVAJOK ” vagy “BANKRABLÓ” maffiózók ellen kell szót emelni.A hasonlat azoknak a lassúbb felfogásúaknak szól , akik befogadóak a regnáló hatalom végső érvére, hogy ” a másik sem különb” . Most az utóbbi “maffiózók” időszakát éljük. Az elterelő hadműveletek , a ” Soros , migráns , Szovjet-Brüsszel,…libsi- bolsi , meg egyéb baromságok engem nem érdekelnek ! B.I.

  Kedvelés

 3. Szomorú világ ez, ahol egy elmeháborodott túszul ejtett egy országot, attól függetlenül, hogy a híveiről vagy épp nem azokról van szó!
  A kérdés persze az, hogyan mászunk ki ebből az egészből, ha a Kárpátok Aktuális Géniusza ugyanúgy végzi, mint a nagy történelmi előd?!

  Kedvelik 1 személy

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s